Vuyelwa Makubetse, KwaThema Community Hall, Springs, Johannesburg, by Zanele Muholi.