Tsukioka Yoshitoshi, The Demon Omatsu Murders Shirosaburõ in the Ford, 1885